Bel ons 0523-272307 of Afspraak maken

De beste opdrachtgevers vind je bij vechtdal

  • Vechtdal
  • Hamhuis
  • dunnewind
  • ABS
  • vd wal
  • Ark
  • wmr

Wet en regelgeving

Bij ons krijg je na elke 4 weken je salaris overgemaakt aan de hand van je gewerkte uren. De uren houd je wekelijks bij op de aangereikte urenbriefjes en zorgt er voor, dat deze op de maandag na de gewerkte week voor 09.00 uur bij ons in bezit is. De hoogte van je salaris wordt voor aanvang van de werkzaamheden afgesproken. De salarissen kunnen afgesproken worden op de CAO van de inlenende partij of volgens de ABU CAO voor uitzendkrachten.

 

CAO uitzendkrachten

Voor het laatstgenoemde hanteren wij de functiegroep in de normtabel. De functiegroep wordt bepaald naar het soort werk dat je doet. Uitzendkrachten die tot een bepaalde doelgroep behoren, t.w. schoolverlaters langdurige werklozen komen in de instroomtabel. Deze groepen gaan na 52 weken na aanvang van de werkzaamheden ook naar de normtabel. Tevens wordt het salaris periodiek verhoogd na 52 weken.

 

Salaris en uitbetaling

Het uurloon wordt voor aanvang van het werk bij de opdrachtgever bepaald. Wij betalen één keer in de 4 weken uw salaris uit en wel in de weken 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, en week 1.

De dagen waarop uitbetaald wordt is uiterlijk de donderdag van de bovengenoemde weken.

De uitbetalingen zijn exclusief de 8% vakantiegelden en reserveringen zoals KV en snipperdagen. Als de werkzaamheden zijn gestopt door welke omstandigheid en de facturen zijn betaald door de opdrachtgever, betalen wij het laatste salaris spoedig daarna aan je uit.Vakantiegeld betalen wij uit begin juni.

 

Uitbetaling

Uit ervaring weten wij, dat het niet altijd uitkomt dat het salaris éénmaal in de 4 weken op je rekening wordt bijgeschreven. Daarom kan je éénmaal in een periode van 4 weken een verzoek indienen om een voorschot over te laten maken, Het is verstandig dit te doen voordat uw huur of hypotheek betaald dient te worden. Het voorschot bedrag kan nimmer meer bedragen dan het bedrag dat u netto uitbetaald zou krijgen naar het op dat moment bij ons bekend zijnde aantal gewerkte uren, met een maxima van één gewerkte week.

 

Urenbriefjes

Aan de hand van de door jou ingevulde urenbriefjes, die ondertekend dienen te zijn door de opdrachtgever of een door haar aangewezen persoon, factureren wij wekelijks naar de opdrachtgever. Het is van wezenlijk belang, dat de urenbriefjes dan ook correct zijn ingevuld en voor maandagochtend 09.00 uur na de werkweek bij ons in bezit zijn..

 

Jaaropgave

Alle werknemers die Vechtdal-personeelsdiensten werken krijgen meteen in de eerste week van het nieuwe jaar, via de email, de jaaropgave toegestuurd. Deze wordt éénmalig aan je verstrekt.


Nieuwste vacatures

Alle vacatures

Wacht niet langer en kom snel langs!

Maak afspraak