Bel ons 0523-272307 of Afspraak maken

De beste opdrachtgevers vind je bij vechtdal

  • Vechtdal
  • Hamhuis
  • dunnewind
  • ABS
  • vd wal
  • Ark
  • wmr

Opdrachtbevestiging en betalingen

Indien wij met u overeenkomen onze kandidaat te mogen leveren wordt er een opdrachtbevestiging opgemaakt. Deze bevat ook een akkoord voor de betaalwijze van onze facturen.

Onze factuur betreft altijd salarissen van ingeleende krachten met eventueel reiskosten vergoedingen. Hiernaast “BTW verlegd” of inclusief BTW. Onze werknemers verwachten ook op tijd hun salaris te ontvangen en daarom is ons betaaltermijn uiterlijk op 14 dagen na factuurdatum, tenzij dit door Vechtdal-personeelsdiensten en de opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd kan een andere betaaltermijn worden afgesproken, dit geldt ook voor alle inlenende bedrijven die andere betaaltermijnen hanteren.

Onze facturen worden wekelijks, zo spoedig mogelijk na elke gewerkte week, u per email toegezonden.

G-rekening

U dient te allen tijden, indien u gebruikt maakt van betalen via de G-rekening, maximaal 25 % van het factuurbedrag zelfstandig over te maken. Een G-rekening kan niet met een automatische Incasso geregeld worden. Voor het te laat betalen op de G-rekening geldt tevens het hier boven geschrevene.

Storneren

Als er na het incasseren toch door u een factuur zonder gegronde opgaaf van redenen wordt gestorneerd dan zien wij ons genoodzaakt de werknemer bij u vandaan te halen. De betreffende factuur zal aan onze advocaat worden gegeven en u wordt in gebreke gesteld. De kosten die hiermee gepaard gaan komen inclusief alle wettelijke regelingen en advocaat kosten voor uw rekening.

Is er een dispuut dan verwachten wij van u als opdrachtgever, dat er op de factuur direct (binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur) gereageerd wordt. Wij zenden geen creditfacturen, echter crediteren of debiteren het op de volgende factuur die u toegezonden wordt of passen wij de factuur alsnog aan. Dit doen wij in goed overleg met uw administrateur.

In gebreke

Indien de opdrachtgever in gebreke gesteld wordt, dient deze rekening te houden met de buitengerechtelijke kosten die hiermee gemoeid gaan. Vechtdal-personeelsdiensten neemt geen incassobureau in de hand, maar legt het dossier van de opdrachtgever met de openstaande facturen direct neer bij haar advocaat. Deze kosten, inclusief de wettelijke bepaalde rente van momenteel 8% zijn geheel voor de opdrachtgever.

 


Nieuwste vacatures

Alle vacatures

Wacht niet langer en kom snel langs!

Maak afspraak